Pantulong sa Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino

250.00

Author: MELVIN ORIO MORTERA
ISBN: 978-621-409-120-1

Clear
ISBN: 978-621-409-120-1  SKU: N/A Category: Tags: , , , ,

Description

Author: MELVIN ORIO MORTERA
ISBN: 978-621-409-120-1

 

Additional information

Book Type

Hard Copy, e-book

Talaan ng mga nilalaman

Talaan ng mga nilalaman
Panimula…………………………………………………………………………………….iii
Hugot sa Iyong Iskema……………………………………………………………… xi

YUNIT 1. FILIPINO, TUNGO SA MAS MATAAS
NA ANTAS……………………………………………………………….. 1

Aralin 1. Pagtataguyod ng Wikang Pambansa sa Mas Mataas na Antas ng Edukasyon at Lampas pa……………………………………………. 3
Filipino sa Mataas na Edukasyon…………………………………….. 5
Pagtatangkang Burahin ang Filipino sa
Mataas na Edukasyon…………………………………………………. 7
May Filipino sa Kolehiyo at Unibersidad………………………….. 9
Pangkatang Talakay: WIKAWIT……………………………………. 14

Aralin 2. Pagharap sa mga Hamon sa Wikang Pambansa……….. 17
Pangkatang Talakay: #FILnaFEEL…………………………………. 22

Aralin 3. Pagproseso ng Impormasyon Para sa Komunikasyon………………………………………………………….. 26
Pagpapalakas ng Gawaing Pananaliksik…………………………. 26
Pagtiyak sa Batis ng Impormasyon…………………………………. 30
Kasanayan sa Pagbabasa at Pananaliksik ng
Impormasyon……………………………………………………………. 31
Kasanayan sa Paglalagom at Pag-uugnay-ugnay
ng mga Impormasyon……………………………………………….. 33
Pagsulat ng Sariling Pagsusuri Batay sa Impormasyon……. 33
Papel sa Pagsusuri ………………………………………………………. 34
Papel na Teknikal…………………………………………………………. 40
Pangkatang Talakay: SALIKSIK-FIL……………………………… 48

Aralin 4. Filipino sa Kontekstong Lokal at Nasyonal……………… 51
Pagpapalakas ng Filipino sa Kontekstong
Lokal at Nasyonal…………………………………………………….. 51
Pangkatang Talakay: TRENDING:
TUNGO SA TALINONG FIL…………………………………… 61

Aralin 5. Mga Napapanahong Isyung Lokal at Nasyonal ……… 64
Paggamit ng Filipino sa Napapanahong Isyu………………….. 64
Humor sa Isyung Kahirapan, Edukasyon, Krimen,
Kasarian at Kalusugan……………………………………………… 64
Konsepto ng Bayani……………………………………………………… 68
LLS (Last Line Syndrome): Danas sa mga Isyu sa
Paligid……………………………………………………………………. 70
Programang Pampamahalaan sa Populasyon………………….. 72
Pangkatang Talakay: INSTA-PICK-A-PIC…………………….. 77

YUNIT 2. GAWING PANGKOMUNIKASYON NG MGA PILIPINO.……………………………………………………………….. 79

Aralin 6. Komunikasyong Pilipino.………………………………………… 81
Kahalagahan ng Komunikasyon sa Pilipino……………………… 81
Prinsipyo ng Komunikasyong Pilipino……………………………. 82
Elemento ng Komunikasyong Pilipino…………………………….. 84
Paglilinaw sa mga Piling Gawing Pangkomunikasyon ng
Pilipino……………………………………………………………………. 85
Tsismisan…………………………………………………………………….. 85
Umpukan…………………………………………………………………….. 86
Pagbabahay-bahay………………………………………………………… 86
Pulong-bayan………………………………………………………………. 87
Talakayan…………………………………………………………………….. 87
Pangkatang Talakay: MUSIKA@KOM…………………………… 91

Aralin 7. Sistemang Berbal, Di Berbal at Ekstra-Berbal sa
Komunikasyong Pilipino………………………………………… 93
Pangkatang Talakay: KOM@KOMERSYAL………………… 101
Aralin 8. Ekspresyong Lokal sa Komunikasyong Pilipino….. 103
Layon ng Ekspresyong Lokal………………………………………. 103
Pagpapahiwatig sa mga Ekspresyong Lokal………………….. 104
Mga Piling Ekspresyon……………………………………………… 107
Ekspresyong Lokal sa mga Pahayagan…………………………. 108
Pangkatang Talakay: POST KO ‘TO…………………………… 112
Aralin 9. Komunikasyon ng Pilipino sa Kontekstong
Multikultural…………………………………………………………. 115
Pangkatang Talakay: PRIDE KOM…………………………….. 127

YUNIT 3. SITWASYONG PANGKOMUNIKASYON
NG PILIPINO………………………………………………………… 129

Aralin 10. Iba-ibang Komunikasyong Kinasasangkutan ng
Pilipino sa Larang Akademiko
tungo sa Trabaho………………………………………………….. 131
Pagtatalumpati…………………………………………………………. 131
Pakikipag-usap…………………………………………………………. 134
Pagpapakilala……………………………………………………………. 134
Pakikipanayam…………………………………………………………. 135
Pangkatang Talakayan………………………………………………. 136
Pakikipag-usap Gamit ang Telepono/ cellphone…………….. 137
Panayam para sa Trabaho…………………………………………… 138
Mga Liham………………………………………………………………. 139
Iba pang Komunikasyong Pasulat sa Trabaho………………. 141
Komunikasyon sa Tulong ng Teknolohiya…………………….. 142
Komunikasyon at iba pang Teknolohiya……………………….. 145
Pakikipag-ugnayan sa Social Media……………………………. 148
Pagsasalita sa Telebisyon para sa Isang Panayam…………. 149
Pangkatang Talakay: GIVE ME 5!………………………………. 154

REPERENSIYA………………………………………………………………………. 157