Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

250.00

ISBN: 978-621-409-034-1

Author: MELVIN ORIO MORTERA
IMELDA DANCEL-SIOSON

Clear
ISBN: 978-621-409-034-1 SKU: N/A Categories: , Tags: , , , ,

Description

ISBN: 978-621-409-034-1

Author: MELVIN ORIO MORTERA
IMELDA DANCEL-SIOSON

Additional information

Book Type

Hard Copy, e-book

MGA NILALAMAN

Unang Bahagi
Pag-alam sa Wika, Tungo sa Mabisang Komunikasyon………………… 1
aralin 1 Mga Konseptong Pangwika……………………………… 3
Wika……………………………………………………………………… 3
KomuniKaalaman 1………………………………………………. 11
komuniAKTIBO…………………………………………………… 12
Wikang Pambansa…………………………………………………. 13
Wikang Panturo at Wikang Opisyal ………………………. 14
KomuniKaalaman 2………………………………………………. 17
komuniAKTIBO…………………………………………………… 18
Bilinggwalismo……………………………………………………… 19
Multilingguwalismo sa Bansa………………………………… 20
KomuniKaalaman 3………………………………………………. 23
komuniaktibo ………………………………………………….. 24
Variety at Register ng Wika …………………………………… 25
KomuniKaalaman 4………………………………………………. 35
komuniAKTIBO…………………………………………………… 36
Homogenous na Wika…………………………………………… 37
Heterogenous na Wika ………………………………………….. 39
Linggwistikong Komunidad………………………………….. 40
KomuniKaalaman 5………………………………………………. 43
komuniAKTIBO…………………………………………………… 44
Pagkatuto ng Unang Wika …………………………………….. 45
Acquisition at Pagkatuto ng Pangalawang Wika…….. 46
KomuniKaalaman 6………………………………………………. 49
komuniAKTIBO…………………………………………………… 50
aralin 2 Gamit ng Wika sa Lipunan………………………………. 51
KomuniKaalaman 7………………………………………………. 57
komuniAKTIBO…………………………………………………… 58
aralin 3 Kasaysayan ng Wikang Pambansa…………………….. 59
Bago Dumating ang mga Kastila……………………………. 59
Sa panahon ng Kastila …………………………………………… 60
Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino…………………….. 60
Sa panahon ng Amerikano ……………………………………. 60
Sa panahon ng Malasariling Pamahalaan………………. 61
Sa panahon ng Hapon …………………………………………… 62
Sa panahon ng Pagsasarili……………………………………… 62
Sa panahong matapos ang Mapayapang
Rebolusyon Hanggang sa Kasalukuyan………….. 63
KomuniKaalaman 8………………………………………………. 67
komuniAKTIBO…………………………………………………… 68
Ikalawang Bahagi
Wika, Wikang Filipino at Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas………… 69
aralin 4 Mga Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas……………… 69
komuniAKTIBO…………………………………………………… 73
aralin 5 Kakayahang Komunikatibo ng mga Pilipino……… 75
Kakayahang Linggwistiko/ Estruktural/ Gramatikal 75
Morpolohiya o Palabuuan……………………………………… 79
Subok Lamang!……………………………………………………… 85
Mga Bahagi ng Panalita…………………………………………. 87
Sintaks, Sintaksis o Palaugnayan……………………………. 89
Leksikon at Semantika…………………………………………… 92
komuniaktibo ………………………………………………….. 97
Kakayahang Sosyolinggwistik ……………………………….. 99
Kakayahan sa Pragmatics………………………………………. 102
Kakayahang Discoursal…………………………………………. 104
aralin 6 Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino………………………………………. 108
Mga Simulain sa Pananaliksik: Etika at Halagahan… 109
Pananaliksik: Isang Siklo………………………………………. 113
komuniAKTIBO…………………………………………………… 114
Halimbawang papel-saliksik :………………………………… 115
Kaugnayan ng Espisipikong Filipino at Distansya
sa Komunikasyon ………………………………………….. 115
Sanggunian: ………………………………………………………….. 119
Talasanggunian……………………………………………………… 120
Mga Dagdag at Pantulong na Pahina …………………….. 124
Isang Tanong (pang-Miss U),
hindi nagkakaisang tugon……………………….. 124
Isang Rebyu (Tuon sa Wika)
Hay! Naku-syonaryo!………………………………. 125
Sinasabi: Winiwika
Si Rico ng OTWOL at ang Spoken Words.. 125
Maningning pa rin ang buhay…………………………. 126
Honor Thy Father(s)……………………………………….. 126